VEGETARIANA

7€

mozzarella, eggplants, zucchini, tomato, arugula
allergens 4,8